Câu Hỏi

Xin chào mọi người! Ai biết cách đánh trống đệm bài Đội Ca chỉ giúp mình với. Bài trống Đệm sử dụng bộ trống Đoàn Đội trong trường học đó ạ. Trước mình cũng biết đánh mà lâu quá rồi không biết còn nhớ đúng không. Cảm ơn mọi người! – Nguyễn Đình Tuấn Linh

Trả Lời

Xin chào bạn Nguyễn Đình Tuấn Linh! Mình hiện đang sản xuất và bán trống trường học, trống Đoàn Đội nên cũng có biết bài trống này. Mình cũng đối chiếu trên vài web của bộ giáo dục thì bài này là chuẩn bạn nhé.

Trống đệm bài Đội Ca:
Trống con:
123    123    123    1-12345
123    123    123    1-12345
1-12345      1-12345
123    123    123    1-12345
Trống cái: 123 (14 lần)