Tổng hợp các bài trống của Đội

Mọi người cần biết cách đánh trống các bài trống của Đội có thể tham khảo những bài viết Hỏi Đáp trên Diễn đàn Trống trường học bên dưới. Những câu trả lời về các bài trống đã được Admin xác nhận về độ chính xác của những thông tin được các thành viên diễn đàn cung cấp. Mọi người hãy click vào các link tương ứng với mỗi bài trống và xem phần trả lời của các bài viết nhé.

Dưới đây là những bài trống của Đội chuẩn theo quy định của bộ giáo dục:

Cách đánh trống Chào Cờ

Cách đánh trống Hành Tiến

Cách đánh trống đệm bài Quốc Ca

Cách đánh trống đệm bài Đội Ca

Cách đánh trống Chào Mừng